Respecte, Tolerància

Avui tinc ganes de parlar d'un valor, el Respecte, que crec és molt important en el nostre dia a dia i que molts tenen oblidat i fins i tot potser no han conegut mai. . Per a mi respecte ve a ser el que deia Confuci (551-479). "No facis amb els altres el que no vulguis que facin amb tu". Si busquem la definició al Diccionari ,diu que prové del llatí, respectus., que significa mirar enrere, consideració. També podem dir que aquest valor és un valor moral , humà o ètic i que té molt a veure en les relacions interpersonals, amb les quals reconeixes a la persona que tens davant teu com un ésser únic a qui cal respectar per les seves opinions, els seus interessos, sense pretendre en cap moment ser millor que ell ni intentar canviar-lo. Tractem de respectar el que diu i com ho diu, encara que a nosaltres la seva opinió no ens agradi o potser fins i tot ens molesti. 

Aquí jo també i faria entrar un altre valor, que és la Tolerància, la seva feinició es la següent: Disposició a respectar les conviccions d'altri en matèria religiosa, ètica, política, estètica, etc. Acció de tolerar. Com veiem tots dos tenen molta relació i potser caldria afegir que no existeixen l'un sense l'altre.

En aquests moments de la nostra vida, potser moltes vegades t'has trobat o has viscut una situació en la qual creus que alguna persona ha faltat a respecte a l'altre i això ha fet, que t'hagis sentit malament, o potser has acceptat el fet i no has dit res. A vegades, callem per no entrar en la conversa i per respecte a la/les persones en qüestió, no volem afegir més llenya al foc. D'altres perquè creiem que la persona no té raó i com coneixem la seva reacció quan se la contradiu, l'hem deixat dir i nosaltres seguim pensant i creient el mateix encara que no hem volgut crear un conflicte posterior que potser podria derivar en la pèrdua d'aquella amistat o família. 

Com veiem, valors com el respecte i la tolerància, són molt importants i cal conèixer-los i aplicar-los a la nostra vida diàriament, perquè respectar és ser tolerant amb qui no pensa com tu, no comparteix les teves idees, els teus gustos. El respecte seria bo que fos mutu i reciproc i qui a dia d'avui no el conegui seria bo que el comenci a aprendre, per tal que la convivència dins la nostra societat millori considerablement.

Els valors, són quelcom inherent a nosaltres com a persones  que donen direcció i sentit a la nostra vida, potser podríem dir que són una guia que seguim i que ens motiven a fer una cosa o altra segons els valors que tinguem. 

Fins aqui el tema del que volia parlar, desprès de veure, escoltar i sentir moltes faltes de respecte i molta intolerància en aquesta societat i en ple segle XXI. Entre tots podem millorar la nostra convivència i mirar de que aquesta sigui més fàcil, oi que si?. 

Bon dilluns, la teva Coach Personal. 

Respeto, Tolerancia


Hoy tengo ganas de hablaros de un valor, el Respeto, que creo es muy importante y que muchos tienen olvidado e incluso algunos quizás no han conocido nunca. Para mí la palabra respeto equivale a o que decia Confucio (551-479). "No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo". Si buscamos la definición en el Diccionario, nos dice que proviene del latín, respectus que significa mirar atrás, consideración. También podemos decir que este valor es un valor moral , humano o ético y que tiene mucho que ver en las relaciones interpersonales, mediante las que reconoces a la persona que tienes ante ti como un ser único a quien hay que respetar por sus opiniones, sus intereses, sin pretender en ningún momento ser mejor que él ni intentar cambiarlo. Tratamos de respetar lo que dice y como lo dice, aunque a nosotros su opinión no nos guste o quizás incluso nos moleste.

Aquí yo también yo aprovecho para introducir otro valor, que es la Tolerancia, su definición es la siguiente: Disposición a respetar las convicciones de otro en materia religiosa, ética, política, etc. Acción de tolerar. Cómo vemos los dos tienen mucha relación y quizás habría que añadir que no existen el uno sin el otro.

En la actualidad, quizás muchas veces te has encontrado o has vivido una situación en la cual crees que alguna persona ha faltado el respecto al otro y esto ha hecho, que te hayas sentido mal, o quizás has aceptado el hecho y no has dicho nada. A veces, callamos para no entrar en la conversación y por respecto a la/las persones en cuestión, porque no queremos añadir más leña al fuego. Otros porque creemos que la persona no tiene razón y cómo conocemos su reacción cuando se la contradice, lo hemos dejado decir y nosotros seguimos pensando y creyendo lo mismo aunque no hemos querido crear un conflicto posterior que quizás podría derivar en la pérdida de aquella amistad, compañero o miembro familiar.

Cómo vemos, valores como el respeto y la tolerancia, son muy importantes y debemos conocerlos y aplicarlos a nuestra vida diariamente, porque respetar es ser tolerante con quien no piensa como tú, no comparte tus ideas, tus gustos. El respeto sería bueno que fuera mutuo y recíproco de manera que aquél que no lo conozca,  seria bueno que lo empiece a aprender, para que la convivencia dentro de nuestra sociedad mejore considerablemente.
Los valores, son algo inherente a nosotros como personas que dan dirección y sentido a nuestra vida, quizás podríamos decir que son una guía que seguimos y que nos motivan a hacer una cosa u otra según los valores que tengamos.
Y así termina el tema del que hoy os quería hablar, toto ello motivado por el hecho de ver, escuchar y oir muchas faltas de respeto e intolerancia en esta sociedad del siglo XXI. Entre todos podemos mejorar nuestra convivencia y mirar de que esta sea más fácil. ¿ A que si?
Tu Coach Personal.


Escoltar, parlar?

Comunicar-se amb els altres és una necessitat encara que saber escoltar és tot un art. L'altre dia tot caminant per la meva ciutat, vaig sentir unes converses que ara us dic.

- Una senyora gran estava parlant amb un noi d'uns 40 anys i deia: Si, jo com que estic sola vaig com una pilota d'una casa a l'altre, ja se sap.
 
- El noi deia: Doncs jo, avui és el primer dia que estic sol oi em fa molta il·lusió quedar-me a casa i fer qualsevol cosa per dinar, ja en tenia ganes. 
 
La conclusió que podíem treure de les dues converses són ben diferents, per una banda la senyora se sentia malament perquè estava sola i per l'altre el noi, n'estava ben tip de dinars i sopars d'un lloc a l'altre i volia recuperar el seu espai. 


Cadascú expressava d'una manera o altra la seva incomoditat d'acord amb el que ell/a sentia o estava vivint. No sé si després d'aquesta salutació es varen dir res més, perquè jo només passava, o si la conversa va donar més de si. Jo em vaig quedar amb aquest tall petitó i vaig pensar que us ho explicaria, perquè ens n'adonéssim compte que cadascú de nosaltres veu les coses d'acord amb la seva realitat i a vegades no és gens fàcil posar-te en la pell de l'altre i ignorem que ens està reclamant atenció amb el que està dient i en canvi nosaltres, només estem pendents de respondre a la pregunta sense quasi ni escoltar.

La senyora evidentment estava sola i volia atenció o algú amb qui parlar i poder explicar el que havia fet o deixat de fer i se sentia malament d'anar de la casa d'un fill a un altre com si fos una pilota.I el jove per altra banda passava de les festes i tot li semblava un rotllo espatarrant. Dues maneres de viure i de pensar completament diferents i com aquestes n'hi ha diverses, tantes com persones som. Per això, de tant en tant hi ha petites o grans discussions, perquè no escoltem amb l'atenció que cal el que ens esta comunicant la persona que tenim al davant.

Bé, nomes recordar-vos el que deia Zenó, tenim dues orelles per escoltar i una boca per parlar. 

Que tingueu un Bon dia.
La teva Coach
Montserrat 

Hablar o escuchar
 
Comunicarse con los otros es una necesidad, aunque saber escuchar es todo un arte. El otro día andando por mi ciudad, oi  una conversacion que ahora os digo.

Una señora mayor  estaba hablando con un chico de unos 40 años y decía: Si, yo cómo que estoy sola voy como una pelota de una casa al otro, ya se sabe.
 
El chico decía: Pues yo, hoy es el primer día que estoy solo y realmente me hace mucha ilusión quedarme en casa y hacer cualquier cosa para comer, ya tenía ganas.

La conclusión que podemos sacar de las dos conversaciones son muy diferentes, por un lado la señora se sentía mal porque estaba sola y por el otro,  el chico, estaba bien harto de tantas comidas y cenas de un lugar para otro y necesitaba  recuperar su espacio.

Cada cual expresaba de una manera u otra su incomodidad de acuerdo con lo que él/a sentía o estaba viviendo. No sé si después de este saludo se dijeron nada más, porque yo sólo pasaba, o si la conversación dio más de sí. Yo me quedé con este corte pequeñito y pensé que os lo explicaría, para que nos diéramos cuenta  que cada uno de nosotros ve las cosas de acuerdo con su realidad y a veces no es nada fácil ponerse en la piel del otro e ignoramos que nos está reclamando  atención con aquello que nos dice y en cambio nosotros, sólo estamos pendientes de responder a la pregunta sin casi ni escuchar.

La señora evidentemente estaba sola y quería atención o alguien con quién hablar y poder explicar lo que había hecho o dejado de hacer y se sentía mal por tener que ir de la casa de un hijo a otro cómo si fuera una pelota.Y el joven por otro lado pasaba de las fiestas y todo le parecía un rollo terrible. Dos maneras de vivir y de pensar completamente diferentes y como estas hay diversas, tantas como personas somos. Por eso, de vez en cuando hay pequeñas o grandes discusiones, porque no escuchamos con la atención que hace falta el mensaje que está emitiendo la persona que tenemos enfrente.

Bien, sólo recordar lo que decía Zenón, tenemos dos orejas para escuchar y una boca para hablar.
 
Que tengáis un Buen día.
En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein