El diàleg

Fa dies i quasi anys que la paraula diàleg sona molt entre nosaltres, sense acabar de donar sentit o entendre que vol dir la mateixa.

La paraula prové del grec diàlegs (διάλογος) que es compon de dia que significa dos i logos que significa paraula. És la paraula que s'intercanvia amb dues o més persones.

D'aquesta manera el diàleg és una manera que és utilitzada pels humans per comunicar-se i alhora intercanviar informació entre ells per tal d'entendre's o arribar a acords puntuals sobre un tema determinat entre dues o més parts.

Entenem per tant que el diàleg intenta buscar la veritat alhora que fonamenta el coneixement sense embuts ni prejudicis. El diàleg descriu la conversa entre dues o més persones, que exposen les seves idees de manera alternativa per intercanviar les seves postures. A través del diàleg, el que pretenem és arribar a un acord.

Si veiem la realitat que estem vivint en els moments actuals, comprovem que el diàleg a gran escala, resulta molt complicat i difícil per la quantitat de persones que intervenen en la conversa. Posem per exemple el cas català. En l'àmbit estatal ens diuen que no tindran diàleg i només utilitzen els tribunals per a fer callar les diferents veus i en l'àmbit europeu intervenen molts de països que diuen que això és en tema intern i no volen intervenir, tot i que recentment i a través dels tribunals han hagut d'actuar per diferents motius.

Plató va er l'introductor del diàleg. En el diàleg és l'individu que pensa què vol comunicar i com, i per això tria el canal i el codi adequat per fer arribar el seu missatge.

De tot el que us he escrit avui, el que veiem és que la comunicació és molt important a tots nivells i que cal que aquesta sigui correcta en tot moment.

Laswell sintetitza la teoria de la comunicació en una frase:

 "Qui diu, què, a qui, en quin mitjà i amb quins efectes".

Bon dia i desitjar que el diàleg s'instauri ben aviat entre tots, per aconseguir resoldre tots els conflictes actuals.

El Diàlogo

Hace dias incluso años que la palabra diálogo resuena  entre nosotros, sin acabar de dar sentido o entender que quiere decir la misma.

La palabra proviene del griego diálogos (διάλογος) que se compone de día que significa dos y logos que significa palabra. Es la palabra que se intercambia cono dos o más personas.

De esta manera el diálogo es una forma que se utilizada muchos entre  los humanos para comunicarse y al mismo tiempo intercambiar información entre ellos para entenderse o llegar a acuerdos puntuales sobre un tema determinado entre dos o más partes.

Entendemos por tanto que el diálogo intenta buscar la verdad al tiempo que fundamenta el conocimiento sin tapujos ni prejuicios. El diálogo describe la conversación entre dos o más personas, que exponen sus ideas de manera alternativa para intercambiar sus posturas. A través del diálogo, lo que pretendemos se legar a un acuerdo.

Viendo la realidad que estamos viviendo en los estos momentos, comprobamos que el diálogo a gran escala, resulta muy complicado y difícil por la cantidad de personas que intervienen en la conversación. Pongamos por ejemplo el caso catalán. En el ámbito estatal  dicen que no tendrán diálogo con los políticos y sólo utilizan los tribunales para acallar las diferentes voces y en el ámbito europeo intervienen muchos de países que dicen que esto es un en tema interno que se debe resolver entre ellos y no quieren intervenir, aunque recientemente y a través de los tribunales han tenido que actuar por diferentes motivos, aunque entre tribunales.

Platón es el introductor del diálogo. En el diálogo es el individúo que piensa qué quiere comunicar y cómo, y para ello escoge el canal y el código adecuado para hacer llegar su mensaje.

De todo lo que he escrito hoy, comprobamos que la comunicación se muy importante en todos los niveles y que es necesario que ésta sea correcta y fluída en todo momento.

Laswell sintetiza la teoría de la comunicación en una frase:
 "¿Quién dice qué, a quién, en qué medio y cono qué efectos".

Buenos días y desear que el diálogo se instaure a la mayor brevedad entre todos ellos, para lograr resolver todos los conflictos actuales. 


La confiança

Avui tinc ganes de parlar del Valor de la Confiança. Simon Dolan diu que, la confiança és el Valor dels Valors, ja que sense ell, res és factible.

Per a què dic, que la confiança és un valor? Doncs perquè és necessari per a totes les relacions, tant les que tenim amb altres persones com amb nosaltres mateixos. Si no tenim confiança amb nosaltres mateixos, difícilment anirem endavant i aconseguirem els nostres objectius.A vegades quan no creiem en nosaltres actuem o ens deixem portar pel que pensen o creuen els altres que és el que som o que fem i no ens plantegem que això no és el que volem que no estem fent el que ens agrada a nosaltres sinó el que els hi agrada als altres i entrem en un bucle del qual ens costa sortir. Tu que em llegeixes, has sentit o t'has trobat alguna vegada en aquesta situació o amb aquest sentiment? Doncs potser ja ha arribat el moment de prendre la responsabilitat de la teva vida, de fer allò que t'agrada i que és una qualitat teva i no dels altres i encaminar la teva vida de manera diferent. Sigues el que vols ser i no el que volen els altres. Demostra la teva confiança amb tu mateix/a i converteix-te tu, en el/la responsable de tots els teus actes sense donar la culpa a ningú i si t'equivoques, admet el teu error i pren la responsabilitat que fins ara havies deixat en mans dels altres. Errare est humanum, aixi que no tinguis por i sempre endavant amb força.

I com poder millorar la nostra confiança en nosaltres mateixos?
 • Sortint de la zona de confort o zona coneguda.
 • Fent canvis interiors i exteriors.
 • Creient amb nosaltres i conèixer quins són els nostres límits i les nostres potencialitats.
 • Deixar les nostres màscares o escuts i ser nosaltres mateixos.
 • Recuperar la nostra autoestima i seguretat personal
 • Reconèixer que som vàlids
 • Tenir visió positiva de la vida
 • Controlar les nostres emocions.
I com a punt final aquesta frase d' Epiceto "Cap home és lliure si no és l'amo d'ell mateix"

La Confianza

Hoy tengo ganas de hablar del Valor de la Confianza. Simon Dolan dice que, la confianza es el Valor de los Valores, puesto que sin él, nada es factible.

Para que digo, que la confianza es un valor. Pues porque es necesario para todas las relaciones, tanto las que tenemos con otras personas como con nosotros mismos. Si no tenemos confianza con nosotros mismos, difícilmente iremos adelante y conseguiremos nuestros objetivos.A veces cuando no creemos en nosotros actuamos o nos dejamos traer por el que piensan o cruzan los otros que es el que somos o que hacemos y no nos planteamos que esto no es lo que queremos que no estamos haciendo lo que nos gusta a nosotros sino lo que les gusta a los otros y entramos en un bucle del cual nos cuesta salir. Tú que me estás leyendo ¿has sentido o te has encontrado alguna vez en esta situación o con este sentimiento? Pues quizás ya ha llegado el momento de tomar la responsabilidad de tu vida, de hacer aquello que te gusta y que es una calidad tuya y no de los otros y encaminar tu vida de manera diferente. Sé lo que quieres ser y no lo que quieren los otros. Demuestra tu confianza contigo mismo/a y conviértete tú, en el/la responsable de todos tus actos sin dar la culpa a nadie y si te equivocas, admite tu error y toma la responsabilidad que hasta ahora habías dejado en manos de los otros. Errare est humanum, así que adelante sin miedo y con fuerza.

¿Y como podemos  mejorar nuestra confianza en nosotros mismos?
 • Saliendo de la zona de confort o zona conocida.
 • Haciendo cambios interiores y exteriores.
 • Creyendo en nosotros y conociendo cuáles son nuestros límites y nuestras potencialidades.
 • Dejar nuestras máscaras o escudos y ser nosotros mismos.
 • Recuperar nuestra autoestima y seguridad personal.
 • Reconocer que somos válidos.
 • Tener visión positiva de la vida.
 • Controlar nuestras emociones.
Y como punto final de hoy esta frase de Epiceto filósofo:  "Ningún hombre es libre si no es dueño de si mismo".
En els moments de crisis, només la imaginació és mès important que el coneixement.
Albert Einstein